Rét

Nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve a BabyMountain (9462 Völcsej, Fő utca 37.)

tagjait, tagjainak munkatársait, valamint ezek – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozóit.

A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki 2018. május 5-én

éjfélig. „Tetszik” („Like”) kapcsolatot alakít ki a BabyMountain és a Florist de Bébé Facebook oldalával. A facebook oldalon megosztott nyereményjáték bejegyzés alatt pedig leírja kommentben, hogy kivel osztaná meg az Anyák napi élménycsomagot.

A nyereményjátékban a BabyMountain facebook oldalon megosztott nyereményjáték bejegyzés

alatti minden hozzászóló részt vesz és a sorsoláson az alábbi nyereményt nyerheti:

Egy darab Anyák napi élménycsomag.

A nyereményjáték 2018. másjus 5-én éjfélig tart.

Sorsolás: 2018. május 6-án a  socialwinner.besocial.hu online sorsoló program segítségével.

A nyereményért jelentkezni legkésőbb 2018. május 10-éig lehet.

Játék szervezője teljes körűen mentesíti a Facebookot minden játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a

játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a

promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest a megadott e-mail címükre küldött levélben, illetve a Facebookon értesítjük nyereményükről, valamint a

nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A BabyMountain nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan

megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A BabyMountain fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt

csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a BabyMountain a Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztesek nevét.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.

A Szervező jogai

A BabyMountain kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a

játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,

veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a BabyMountain honlapja neki fel nem

róható okból időszakosan nem érhető el.

A BabyMountain fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű

megszegésével a BabyMountain számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A BabyMountain a nyereményjátékban

való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím,

e-mail cím) a BabyMountain adatbázisába bekerüljenek, és azokat a BabyMountain minden további ellenszolgáltatás, és

engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mindaddig, amíg a játékban részt vevő írásban

nem tiltja meg a BabyMountain számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az

adatszolgáltatás önkéntes.

Információkérés

A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhető: info@babymountain.hu